Ki sane la ki boufon aster?

You may also like...

 • Avileshchummun

  aparE parderier in ekrire, to pu res revE mem tw!!!

 • http://www.yashvinblogs.com Yashvin Awootar

  C vraie sa? to p badiner lol.

 • din3sh

  zom la in gagne..mari comme on dit :D

 • Sxy Zainab

  mo bien triste pousa cam la..dimal pou all paye 1000 rupi.

 • User

  c’est vrai cki Avilesh p dire. monn deja trouver sa loto la. capave li penser apart li pena lezot dimoune ki capave roule 1 rover discovery

 • Torpedo

  Triste? Pou enn boufon coumha?
  D’apré ton vantarr ki li’nn servi lor so bandrol, possib li ferr enn photocopie-agrandi de so réssi lamman, ek li kol-li lor so par-briz pou dir:
  “Hein bann boufon, zott mété-mem, mo payer-mem!!”
  Mo pa ti pou étoné ki li enn parmi sa-bann zokirss ki pran zott tako (ki dimounn sain-d’esprit pou mett enn oto-colant aussi ‘classe’ lor so par-briz…?) pou enn disco-mobile…

 • Danilofrizzio

  hahahahahhahhhohohoo  astere mo espere ki kan line al so lakaze ,li reflessi ki sanla ki pli gran boufon ,so prochain ousa li meme ,sa ene vrai bachara meme ki kapave met sa grimass la lor so loto 

 • http://profiles.google.com/akashsky Akash Gura Goredo

  “Ta boufon!! Arett koz kozé zom!”

  Si li’nn gagn kouraz lodass/toupé/foli écrir enn zaferr “élégant” coumha lor so loto, abé mazinn enn ti-koutt ki li’nn capav écrir lor:
   – so lakaz
   – so bann lezott zaferr de valerr

  Kestion optionel:
  Komié bag en lorr li capav éna dans so diss lé-dwa lamé (lipié oussi kitfwa, pa koné) ek so likou…?