Ki sane la ki boufon aster?

Hello lovely people!

A shot taken yesterday near Immigration Square, Port Louis.

If you have not understood the small joke, click on image to enlarge and read the text on the windshield as well as have a look at the tyre.

Enjoy weekend! I gonna have a blast, hopefully!

You may also like...

 • Avileshchummun

  aparE parderier in ekrire, to pu res revE mem tw!!!

 • C vraie sa? to p badiner lol.

 • din3sh

  zom la in gagne..mari comme on dit ūüėÄ

 • Sxy Zainab

  mo bien triste pousa cam la..dimal pou all paye 1000 rupi.

 • User

  c’est vrai cki Avilesh p dire. monn deja trouver sa loto la. capave li penser apart li pena lezot dimoune ki capave roule 1 rover discovery

 • Torpedo

  Triste? Pou enn boufon coumha?
  D’apr√© ton vantarr ki li’nn servi lor so bandrol, possib li ferr enn photocopie-agrandi de so r√©ssi lamman, ek li kol-li lor so par-briz pou dir:
  “Hein bann boufon, zott m√©t√©-mem, mo payer-mem!!”
  Mo pa ti pou √©ton√© ki li enn parmi sa-bann zokirss ki pran zott tako (ki dimounn sain-d’esprit pou mett enn oto-colant aussi ‘classe’ lor so par-briz…?) pou enn disco-mobile…

 • Danilofrizzio

  hahahahahhahhhohohoo  astere mo espere ki kan line al so lakaze ,li reflessi ki sanla ki pli gran boufon ,so prochain ousa li meme ,sa ene vrai bachara meme ki kapave met sa grimass la lor so loto 

 • “Ta boufon!! Arett koz koz√© zom!”

  Si li’nn gagn kouraz lodass/toup√©/foli √©crir enn zaferr “√©l√©gant” coumha lor so loto, ab√© mazinn enn ti-koutt ki li’nn capav √©crir lor:
   Рso lakaz
   Рso bann lezott zaferr de valerr

  Kestion optionel:
  Komi√© bag en lorr li capav √©na dans so diss l√©-dwa lam√© (lipi√© oussi kitfwa, pa kon√©) ek so likou…?